ΓΕΝΕΤΙΚΗ

https://www.dropbox.com/s/evlshmg6021tnih/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%97%20%CE%9C%CE%91%CE%A5%CE%A1%CE%9F%CE%91%CE%A3%CE%A0%CE%A1%CE%9F.pdf?dl=0

 

https://www.dropbox.com/s/6knc7phd0x4rpbg/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%97-17-18.pdf?dl=0