ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗΣ-ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ