ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 2

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 2

 

 

Σχεδόν όλες οι δημοσιεύσεις για τη διδασκαλία της εξέλιξης αναφέρονται σε μια πραγματεία του Theodosius Dhobzhansky που δημοσιεύτηκε το 1973 στο επιστημονικό περιοδικό American Biology Teacher (τόμος 35, σελ 125-129). Η πραγματεία έχει τίτλο “Τίποτα στη Βιολογία δεν έχει νόημα, παρά μόνο υπό το φως της Εξέλιξης”.

Να καταγράψετε σε 10-12 γραμμές πώς καταλαβαίνετε το πιο πάνω απόφθεγμα.