ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

2015-10-21 08:44

Οι μαθητές της Γ Λυκείου πρέπει να αρχίσουν να προετοιμάζονται για γραπτή αξιολόγηση στα ένζυμα. Η ύλη είναι αυτή που ορίζει το ΥΠΠ και ως ύλη παγκυπρίων εξετάσεων.

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στην εργαστηριακή άσκηση και ειδικά στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.